Ekaterina Votanovskaya, Anton Khlopkov (both - Russia), Uzi Rubin (Israel)